Begrotingsstaten Veiligheid en Justitie 2015 (34.000 VI); brief regering; Aanbieding samenvatting CIOT bevragingen (TK, 98)