Miljoenennota 2012 (33.000) , Begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2015 (34.000 IX); brief van de minister van Financiën over een drietal toezeggingen die aan de Kamer zijn gedaan en over de uitvoering van de motie-Backer (D66) c.s. over een volwaardige Europese toezichthouder op banken (EK 34.000 IX, D)