Goedkeuring nieuw Eigen Middelenbesluit (EMB) van de Europese Unie (34.023), Begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2015 (34.000 IX); brief regering; CBS-bijstellingen bruto binnenlands product (bbp) en bruto nationaal inkomen (bni) 2011 - 2014 (TK 34.000 IX, 29)