Goedkeuring nieuw Eigen Middelenbesluit (EMB) van de Europese Unie (34.023), Begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2015 (34.000 IX); brief regering; CBS-bijstellingen in het bruto nationaal inkomen (bni) en het bruto binnenlands product (bbp) (TK 34.000 IX, 26)