Wet versterking bestuur pensioenfondsen (33.182), Bevoegdheden ondernemingsraad inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen (34.378), Uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders van grote ondernemingen (34.494); brief regering; Aankondiging internetconsultatie inzake wijziging van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) in verband met het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR) bij voorgenomen besluiten over een pensioenregeling en de uitbreiding van de bevoegdheden van de OR inzake de beloning van bestuurders van grote ondernemingen (TK 33.182, 57)