Herziening van de Wet arbeid vreemdelingen (33.475), Van toepassing verklaring van de Wet minimumloon op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht (33.623), Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2014 (33.750 XV), Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2015 (34.000 XV), Wet aanpak schijnconstructies (34.108); brief van de minister van SZW over de derde voortgangsrapportage aanpak schijnconstructies (EK 34.000 XV, E)