Begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2015 (34.000 IX), Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2015 (34.000 XV); brief regering; Kabinetsreactie op OESO-studie over de relatie tussen inkomensongelijkheid en economische groei (TK 34.000 IX / 34.000 XV, 15)