Miljoenennota 2015 (34.000) ; brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ter aanbieding van de Agenda Lokale Democratie (EK, K)