Miljoenennota 2015 (34.000) ; brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst over de kabinetsvisie naar aanleiding van de motie-Barth c.s., de beleidsdoorlichting van het Programma Bevolkingsdaling en het rapport 'Grenzen aan de Krimp' van het Team Midterm Review Bevolkingsdaling (EK, J)