Begrotingsstaten Veiligheid en Justitie 2015 (34.000 VI); brief met een afschrift van de voortgangsbrief Versterking Presentaties Strafrechtketen aan de Tweede Kamer ter aanbieding van het voortgangsrapport VPS (EK, I)