Dierziektebeleid (29.683); brief van de minister van Economische Zaken over nahang Besluit tot wijziging van het Besluit heffing bestrijding dierziekten en van het Besluit heffing preventie dierziekten (EK, B; TK, 191)