Van toepassing verklaring van de Wet minimumloon op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht (33.623); brief van de minister van SZW over beleidsmatige ontwikkelingen inzake de toepassing van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (EK, H)