Van toepassing verklaring van de Wet minimumloon op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht (33.623); brief regering; Beleidsmatige ontwikkelingen inzake de toepassing van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (TK, 12)