Concentratietoetsing zorg (33.253); brief inzake aanbieding reactie op zes bijeenkomsten over samenwerking en mededinging in de curatieve zorg (EK, J)