Concentratietoetsing zorg (33.253); verslag van een schriftelijk overleg inzake curatieve zorg in krimpregio's (EK, I)