Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (33.846); brief regering; Aanbieding onderzoek e-content openbare bibliotheken (TK, 8)