Concentratietoetsing zorg (33.253); brief regering; Uitvoering van de motie van het lid Bruins Slot over het nader duiden van het begrip sociale context (TK, 60)