Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens (31.145); brief aan de minister van Veiligheid en Justitie met verzoek om reactie op commissiebrieven over CIOT-bevragingen en uitvoering Wet herziening gerechtelijke kaart (EK, niet als Kamerstuk gepubliceerd). .

22 november 2013

Bijlage