Goedkeuring Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van staten in Afrika, het Caribische gebied, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten (32.799); brief inzake toezegging inzetten op intensivering EU-AU samenwerking (EK, E)