Miljoenennota 2013 (33.400) ; brief regering; Geactualiseerd Rijksbreed Wetgevingsprogramma met een bezuinigingsdoelstelling (TK, 20)