Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens (31.145); Verslag van een schriftelijk overleg inzake nadere informatie over de beveiliging van gegevens (EK, X)