Miljoenennota 2013 (33.400) , Begrotingsstaten Veiligheid en Justitie 2013 (33.400 VI), Kabinetsformatie 2012 (33.410); brief inzake Rjjksbreed Wetgevingsprogramma (EK 33.400, X)