Miljoenennota 2013 (33.400) , Kabinetsformatie 2012 (33.410); brief regering; Aanbieding van de Startnota (vertaling van en toelichting op de financiële afspraken uit het Regeerakkoord en de aanpassingen daarop zoals voorgesteld in de motie Zijlstra-Samsom) (TK 33.400, 18)