Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens (31.145), Politie (29.628); brief regering; Beleidsreactie op onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie naar Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie-bevragingen (CIOT) bij de politie (TK, 342)