Wijzigingswet financiële markten 2010 (32.036); brief van de minister van Financiën over de voortgang van de voorbereiding van de Commissie Structuur van Nederlandse banken (EK, J)