Geefwet (33.006); Verslag van een schriftelijk overleg inzake de voorgehangen ontwerp-uitvoeringsregeling Geefwet. (TK, 18)