Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens (31.145); brief van de minister van Veiligheid en Justitie over een burgerportaal verkeersgegevens (EK, W)