Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2012 (33.000 XV); Memorie van toelichting inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012 (TK, 2)