Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens (31.145); verslag van een schriftelijk overleg van de commissies voor de JBZ-Raad en voor Justitie met de minister van Veiligheid en Justitie over het Eindrapport Nulmeting Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens (EK, U)21 april 2011

Bijlagen