Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens (31.145); verslag van een schriftelijk overleg van de commissie voor Justitie en voor de JBZ-Raad met de minister van Veiligheid en Justitie over de Nederlandse inbreng voor de evaluatie van de Dataretentierichtlijn (EK, T)29 maart 2011

Bijlage