Goedkeuring opzegging deel VI Europese Code inzake sociale zekerheid (31.267); brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het in stand blijven van de vrijstellingen voor betaling van eigen bijdragen voor zorg bij arbeidsongevallen en beroepsziekten zolang de betreffende verzekerden op de desbetreffende zorg zijn aangewezen (EK, L)