Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2004/0168(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0227/2006

Ingediende teksten :

A6-0227/2006

Debatten :

PV 04/07/2006 - 5
CRE 04/07/2006 - 5

Stemmingen :

PV 04/07/2006 - 6.9

Aangenomen teksten :

P6_TA(2006)0287

Door het Parlement aangenomen teksten
DOC 31kPDF 67k
Dinsdag 4 juli 2006 - Straatsburg Definitieve uitgave
Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS) ***II
P6_TA(2006)0287A6-0227/2006

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS) (9062/2/2006 – C6-0189/2006 – 2004/0168(COD))

(Medebeslissingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement ,

–   gezien het gemeenschappelijk standpunt van de Raad (9062/2/2006 – C6-0189/2006),

–   gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt(1) inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2004)0496)(2) ,

–   gezien het gewijzigde voorstel van de Commissie (COM(2006)0094)(3) ,

–   gelet op artikel 251, lid 2 van het EG-Verdrag,

–   gelet op artikel 67 van zijn Reglement,

–   gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie regionale ontwikkeling (A6-0227/2006),

1.   hecht zijn goedkeuring aan het gemeenschappelijk standpunt;

2.   constateert dat het besluit is vastgesteld overeenkomstig het gemeenschappelijk standpunt;

3.   verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig artikel 254, lid 1 van het EG-Verdrag te ondertekenen;

4.   verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen nadat is nagegaan of alle procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en samen met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

5.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) Aangenomen teksten van 6.7.2005, P6_TA(2005)0280.
(2) Nog niet in het PB gepubliceerd.
(3) Nog niet in het PB gepubliceerd.

Laatst bijgewerkt op: 23 januari 2007Juridische mededeling