Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 11 juni 2024
1. 36454

Schrappen grondslag kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fractie van de VVD (Geerdink). Het verslag wordt 14 juni 2024 in de ochtend vastgesteld en de commissie wenst de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk 14 juni 2024, 14:00 uur, te ontvangen om op 18 juni 2024 de nadere procedure te kunnen bespreken.

2. 32827, I

Brief van de staatssecretaris van OCW over afzien van adviesaanvraag Raad voor Cultuur over de landelijke publieke omroep; Toekomst mediabeleid

De commissie besluit de brief (32827, I) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra