Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 28 mei 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Defensie 2024 (36.410 X)

- Mededelingen en informatie

De commissie stemt in met het sturen van een brief aan de minister van Buitenlandse Zaken met verzoek om een ambtelijke briefing inzake verkiezingswaarnemingsmissies in het najaar van 2024.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk