Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 28 mei 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (35.824)

- T03572 - Europese ruimte voor gezondheidsgegevens (EHDS)

Verslag schriftelijk overleg (27529/35824/36121, AF)

De commissie besluit het verslag schriftelijk overleg (27529/35824/36121, AF) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T03572 als voldaan aan te merken. Afgesproken wordt toekomstige brieven over de voortgang van de elektronische gegevensuitwisseling in de zorg onder de aandacht van de commissie te blijven brengen.
Enkele leden signaleren dat het EHDS-dossier, dat al vanaf de aanvang in behandeling is bij de commissie VWS, raakvlakken heeft met het werkterrein van de commissie Digitalisering. Gelet op het stadium waarin de EHDS-verordening zich thans bevindt, doet de commissie op dit punt geen voorstellen tot wijziging.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer