Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 28 mei 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Preventief gezondheidsbeleid (32.793)

- Voortgang preventieaanpak leefstijl

Verslag nader schriftelijk overleg (32793, E)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van JA21 (Baumgarten) en PvdD (Koffeman).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer