Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 14 mei 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs (36.443)

- 36443

Wet versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs

De commissie brengt blanco verslag uit, teneinde het wetsvoorstel als hamerstuk af te doen.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra