Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 14 mei 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet kinderopvang BES (36.306)

- 36.306

Wet kinderopvang BES

De commissie brengt blanco verslag uit en stelt voor op 21 mei 2024 over het wetsvoorstel te stemmen, opdat diverse woordvoerders een stemverklaring kunnen afleggen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman