Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 14 mei 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Visseren-Hamakers (PvdD) c.s. over de invoeringsdatum van verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken (36.418, W)

- 36418, AO

Brief van de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst over aangenomen moties verbruiksbelasting alcoholvrije dranken; Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst en de staatssecretaris van VWS over contouren voor een gedifferentieerde verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken op basis van suikergehalte; Belastingplan 2024

De commissie besluit om de brieven van de staatssecretaris (36418, AG en 36418, AO) voor kennisgeving aan te nemen.
Verder besluit de commissie om de behandeling in de Tweede Kamer af te wachten, alvorens dit opnieuw ter bespreking te agenderen en besluit dan ook de uitvoeringsstatus van de moties 36410, F; 36418, X en 36418, W ongewijzigd te laten.
Bij de verdere behandeling zal de commissie optrekken met de vaste commissie voor VWS.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk