Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 14 mei 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Herziening Zorgstelsel (29.689)

- Voorhang ontwerpbesluit tranchering eigen risico medisch-specialistische zorg

Brief van de minister voor Medische Zorg van 22 april 2024 (29689, L) en brief van de minister van VWS van 30 juni 2023 (29689, K)

De commissie besluit de verdere besluitvorming van de Tweede Kamer af te wachten, alvorens te besluiten over het al dan niet in behandeling nemen van de voorhang van het ontwerpbesluit tranchering eigen risico medisch-specialistische zorg.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer