Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 23 april 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Herziening Zorgstelsel (29.689)

- Mededelingen en informatie

- De commissie spreekt over het verzoek van de minister voor Medische Zorg van 22 april 2024 aan beide Kamers (29689, L) om de op 30 juni 2023 voorgehangen amvb inzake tranchering van het eigen risico (EK 29689, K) weer in behandeling te nemen. Als de Tweede Kamer besluit tot herziening van het eerdere besluit tot controversieel verklaring van deze maatregel (TK 36408, 34), dan zal de griffier de commissie hierover informeren. Vervolgens kan de commissie mogelijk op 14 mei 2024 bespreken of zij inbreng wenst te leveren voor schriftelijk overleg.
- De commissievoorzitter merkt op dat het uitgestelde gesprek van de commissie met de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS) zal plaatsvinden op dinsdag 28 mei 2024 (16:30 - 17:30 uur).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer