Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 16 april 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Defensie 2024 (36.410 X)

- 36410 X

Begrotingsstaten Defensie 2024

De commissie meldt het wetsvoorstel aan voor plenaire behandeling, bij voorkeur op 14 mei 2024, gezamenlijk met het wetsvoorstel begrotingsstaat Defensiematerieelbegrotingsfonds 2024 (36410 X). De commissie besluit de minister en de staatssecretaris van Defensie voor dit debat uit te nodigen.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk