Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 9 april 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Preventief gezondheidsbeleid (32.793)

- Voortgang preventieaanpak leefstijl

Verslag schriftelijk overleg (32793, D)

De commissie besluit de voorgelegde conceptbrief met nadere vragen over de preventieaanpak leefstijl niet als commissiebrief vast te stellen maar als een brief met nadere vragen namens de fracties van de BBB, GroenLinks-PvdA, PVV, PvdD, SGP, SP en Volt en de aldus gewijzigde brief te verzenden. De fracties van de VVD, CDA en JA21 sluiten zich niet bij de inhoud van de brief aan. De fracties van D66, ChristenUnie, FvD, 50PLUS en OPNL waren afwezig.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer