Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 26 maart 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (35.824)

- T03572 - Europese ruimte voor gezondheidsgegevens (EHDS)

Brief van de minister van VWS van 21 maart 2024 (27.529/35.824/36.121, AE) over het voorlopig politiek akkoord EHDS-verordening

De commissie besluit op 9 april 2024 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. Toezegging T03572 blijft in afwachting van de reactie als openstaand geregistreerd staan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer