Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 19 maart 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Defensie 2024 (36.410 X)

- 36410 X

Begrotingsstaten Defensie 2024

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van BBB (Goossen) en GroenLinks-PvdA (Martens).


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk