Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 5 maart 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Visseren-Hamakers (PvdD) c.s. over de invoeringsdatum van verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken (36.418, W)

- 36418 AJ

Brief van de minister van Financiën en de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over de budgettaire gevolgen van de behandeling van het Belastingplan 2024 in de Eerste Kamer; Belastingplan 2024

De commissie besluit de brief van 14 februari jl. (36418, AJ) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk