Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken (BIZA) van 27 februari 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma, bulkdatasets en overige specifieke voorzieningen (36.263)

- 36263, G

Brief van de ministers van BZK en van Defensie over uitkomsten monitoring op kabelinterceptie; Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma, bulkdatasets en overige specifieke voorzieningen

De brief d.d. 14 februari 2024 (36263, G) zal worden betrokken bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma, bulkdatasets en overige specifieke voorzieningen (36263). Eenzelfde besluit wordt genomen ten aanzien van de nagekomen brief d.d. 26 februari 2024 van de minister van Defensie (36263, H) (die jongstleden maandag 26 februari aan de agenda is toegevoegd onder het agendapunt Mededelingen en informatie).

- Mededelingen en informatie

Het Lid Dittrich (D66) vraagt naar de agendering van het Rapport van de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050 in deze Kamer. De griffier zal dit nagaan en hiervan terugkoppeling doen in de volgende vergadering.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman