Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 27 februari 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Defensie 2024 (36.410 X)

- 36410 X

Begrotingsstaten Defensie 2024

Inbreng voor verslag wordt geleverd op 19 maart 2024.

- 36410 K

Begrotingsstaat Defensiematerieelbegrotingsfonds 2024

Inbreng voor verslag wordt geleverd op 19 maart 2024.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk