Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 30 januari 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (35.824)

- Voortgang publieke sturing op generieke functies voor elektronische gegevensuitwisseling

Brief van de minister VWS van 13 december 2023 met afschrift brief aan Tweede Kamer (27529, AC) met o.a. een reactie op gewijzigde motie-Gerkens (35824, I)

De commissie neemt de brief (27529, AC) voor kennisgeving aan. De gewijzigde motie-Gerkens (35824, I) wordt als uitgevoerd aangemerkt.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer