Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 16 januari 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Visseren-Hamakers (PvdD) c.s. over de invoeringsdatum van verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken (36.418, W)

- 36418, AG

Brief van de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst over aangenomen moties verbruiksbelasting alcoholvrije dranken; Belastingplan 2024

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden in afwachting van de contourenbrief die in het eerste kwartaal van dit jaar aan de Kamer zal worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk